Ny paketreselag från den 1 augusti 2018.

Den nya paketreselagen som gäler från den 1:a augusti, ska ge dig som kund ökad trygghet.

Det är paketreselagen som reglerar vad du har för trygghet när du köper sammanlänkade researrangemang.

Lagen gäller alla paketresor och sammanlänkade researrangemang som du köper eller erbjuds. En paketresa består av en kombination av minst två olika resetjänster som avser samma resa, köpt hos oss på Travel Design i Stockholm AB.

Med resetjänst menas:

  • Passagerartransport, till exempel flyg eller buss.
  • Inkvartering, till exempel hotell eller stuga.
  • Hyrbil eller hyra av motorcykel.
  • Turisttjänst, till exempel konsert, museibesök eller annan utflykt.

Resan ska pågå i minst 24 timmar eller innehålla en övernattning.

Den nya paketreselagen gäller från och med den 1 augusti 2018 för avtal som ingås från och med det datumet.

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.

Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor.Företag(en) Travel Design i Stockholm AB  kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har Travel Design i Stockholm AB  enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302, läs mer

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet

Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.

Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad, som baserar sig på vilka resetjänster som inkluderas i just er paketresa.

Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.

Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.

Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.

Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.

Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.

Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.

Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.

Travel Design i Stockholm AB har tecknat skydd vid obestånd hos Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag, Kista Science Tower,164 51 Kista, 08-34 06 60, info@nordg.se. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av  Travel Design i Stockholm AB obestånd.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt. Läs mer här.

Travel Design är en en snabbt växande privat- affärs och grupp resebyrå, baserad i Stockholm.

Vår personal har mångårig erfarenhet från resebranschen både för dig som skall resa i affärer, åka på ett konferensarrangemang, eller för dig som vill åka på semester